แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 965,017